17. OKTOBRA TEMATISKAIS VAKARS

Otrais tematiskais vakars notiks 17. oktobrī pl. 18:30 draudzes namā. Tēma “Lūgšana un mazais katehisms”.

Mīļi aicināti visi interesenti.

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."