"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."