Bībeles stundas trešdienās

Katru trešdienu draudzes namā, 8:00-9:00 notiks Bībeles stundas. Vada mācītājs Modris Īvāns. Visi laipni aicināti!

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."