Bībeles stundas otrdienās

Katru otrdienu draudzes namā, 18:30-19:30 notiks Bībeles stundas. Vada mācītājs Modris Īvāns. Visi laipni aicināti!

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."