Dievkalpojumi

DIEVKALPOJUMI BAZNĪCĀdove

  • Svētdienās plkst. 11:00, (lejuplādēt dievkalpojuma kārtības lapiņu) (2012.10)
  • Ceturtdienās plkst. 18:00, Darba dienas dievkalpojumi (lūgšanas, aizlūgšanas un svaidīšana ar eļļu).

Par īpašajiem dievkalpojumiem (svētkos u.c.) lasiet aktualitātēs.

PIEKTDIENĀS BAZNĪCĀ

Plkst. 18:00 Bībeles stundas (vada māc. Edijs Kalekaurs)

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."