Dievkalpojumi

DIEVKALPOJUMI BAZNĪCĀdove

  • Svētdienās plkst. 11:00, (Dievkalpojuma kārtība jaunajā Dziesmu grāmatā)
  • Ceturtdienās plkst. 18:00, Darba dienas dievkalpojumi (lūgšanas, aizlūgšanas un svaidīšana ar eļļu).

Par īpašajiem dievkalpojumiem (svētkos u.c.) lasiet aktualitātēs.

 

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."