Draudzes kopsapulce 2. decembrī

Sakarā ar to, ka 2019. gada aprīlī mūsu draudzē notiks jaunās padomes vēlēšanas, tad draudzes sapulcei ir jāapstiprina nominācijas komisija. Lūgums visiem aktīvajiem draudzes locekļiem uzkavēties pēc 2. decembra dievkalpojuma un nobalsot par nominācijas komisiju.

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."