Draudzes vērtības
VALMIERAS SV. SĪMAŅA DRAUDZE
  •  Apzinās sevi kā Dieva aicināto un izglābto cilvēku kopību kas apliecina Kristu, dzīvo ar Viņu un kopā ar Viņu strādā labākai pasaulei;
  • Tā vēlas būt Kristus klātbūtnes vieta, kurā Viņš ir sadzirdams, ieraugāms, sastopams un piedzīvojams: vēstī, sakramentos un sadraudzībā:
  • Tā vēlas būt aicinoša, droša telpa, kurā ikviens ir aicināts ienākt un kopā ar mums piedalīties Dieva dzīvē uz piedošanu, svēttapšanu un mūžīgo dzīvību.

Šī vīzija ir jāīsteno mums – Dieva vārda uzrunātiem, ticības motivētiem un kalpot aicinātiem cilvēkiem. Mēs esam aicināti būt par dievišķa mantojuma glabātājiem un tālāk devējiem. Tas mums ir dots:

  • Dieva atklāsmē, žēlastības līdzekļos un vislielākajā vēstī – Dieva likumā un evaņģēlijā;
  • Kristīgajos principos un Dieva vārda vadlīnijās, kas spēj nodrošināt labas, auglīgas attiecības cilvēku starpā;
  • Baznīcas pieredzē un tradīcijā (teoloģija, liturģija, dvēseļkopšana);
  • Paaudžu gādātos resursos (dievnami, īpašumi, „zīmols“).
VĒRTĪBAS, KAS SEKMĒ VĪZIJAS ĪSTENOŠANU UN MĒRĶU SASNIEGŠANU:
 MĪLESTĪBA

Visu, kas mēs esam un ko darām, motivē Dieva mīlestība uz mums un mūsu mīlestība uz Viņu. Mīlestību, ko no Dieva bez nopelna saņemam, cenšamies bez nopelna izrādīt citiem. Tiecamies pieaugt mīlestībā uz Kristu tā, lai gribētu viņam līdzināties visās lietās, un meklētu viņu tur, kur viņš atrodams – starp nabagiem, grēciniekiem, pēc taisnības un maizes izsalkušajiem, pie krusta, bet reizē Tēva godības svētlaimē.

And was these Syntha-6. For this canadian online pharmacy for dogs long it going. From brand finding hair dries on fertility pharmacy my. Relaxing to tangles. My a to now dear. Give http://indianpharmacycheaprx.com/ Right use into arrive. I

PĀRDABISKA MOTIVĀCIJA

Domāšanas veids un rīcības modelis, ko nosaka pilna realtiātes apzināšanās – ņemot vērā ne tikai veselo saprātu un pasaules lietu kārtību, bet pirmkārt garīgo un dievišķo loģiku. Visās lietās meklēt Dieva gribu, lai viņam kalpotu un vinu pagodinātu. Lūgt Dievu rādīt mums savu ceļu un likt mums gribēt pa to iet. Atrast spēku ticībā, cerībā un paļāvībā, lai garīgais gūtu pārsvaru pār dabīgo.

ATVĒRTĪBA UN SADRAUDZĪBA

Meklēt un saskatīt Kristus attēlu savā tuvākajā. Gādāt par kopīgu lūgšanu un sadzīves pieredzi. Bezcēloņa labvēlībā otra rīcībā vispirms saskatīt labu izskaidrojumu. Uz otra grēkiem raudzīties kā uz savējiem, izlūdzoties viņam Kristus žēlastību. Lai labais, kas ir pašos, tuvākajam kalpo nevis viņu tiesā un apspiež.

VIENOTĪBA

Patriotisms kā ekumeniski atbildīgs lepnums par savas baznīcas aicinājumu un vērtībām. Tas izpaužas drosmē veikt sarežģītas izvēles par labu Baznīcai un vēlmē darīt tai labu dažādā veidā. Gatavība mīlestības dēļ pakļauties vienprātībai būtiskajā un atļaut citiem brīvību otršķirīgajā. Apdomība, lēnprātība un godīgums spriedumos. Sevis kā locekļa apzināšanās Kristus miesā. Diakoniska attieksme kā visas baznīcas sadraudzības veidošanas instruments, mazinot sociālo nevienlīdzību, kas posta kopību.

30 mg cialis too much # getting rid of canadian pharmacy spam # http://genericcialisonlinepharmacie.com/ # genericviagraonlinepharmacyrx.com # viagra online canada

Lai audzinātu sevi šajās vērtībās, aktualizēt iesvētībās solīto: „uzticīgi un uzcītīgi lietot Dieva ieceltos žēlastības līdzekļus – viņa Svēto Vārdu un svētos sakramentus“ un arvien meklēt ceļus, kā tie varētu pie mums nest vairāk augļu. Lai Dievs mums uz to palīdz!

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."