Ladegasta ērģeles
Ladegasta ērģeles Vēsture Tās ir trešās Sv.Sīmaņa baznīcas ērģeles. Jau 1688.gada inventārā minēts pozitīvs – nelielas pārvietojamās ērģeles, kas bija novietotas dziedātāju luktā. 1780.gadā baznīcā […]
"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."