Jēzus skoliņa sāksies 7. oktobrī

                              JĒZUS SKOLIŅAS MĀCĪBU PLĀNS

                                 2017.gada oktobris – decembris

Nodarbības notiek katru otro sestdienu draudzes namā no plkst. 11.00 – 13.00.  Pirmā nodarbība sestdien 7.oktobrī.  

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."