Kontakti

DRAUDZES REKVIZĪTI

Valmieras Svētā Sīmaņa ev. lut. draudze
Reģ. Nr.: 90000257509    
Konta Nr.: LV80UNLA0018000701906        
Banka: AS SEB banka 
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 2, Valmiera, LV-4201, Latvija       
Pasta adrese: Veides iela 2, Valmiera, LV-4201, Latvia 
Tālruņi: 64232224 (kanceleja), 64200333 (dievnamā)       
E-pasts: kanceleja@simanadraudze.lv     
Mājaslapa: www.simanadraudze.lv 

Seko mums: Twitter
Seko mums: Draugiem.lv
Seko mums: Facebook

REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM TORŅA RENOVĀCIJAI

Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000257509
Banka: AS SEB banka
Konts: LV25UNLA0050000101378
Draudzei ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss Nr. 8.5-9L-2790. (no 02.02.2015).

 DRAUDZES MĀCĪTĀJI

Edijs_Kalekaurs

Edijs Kalekaurs /virsmācītājs/
E-pasts: edijsiv@inbox.lv
Tel.: 26208468

 

 Modris Īvāns /mācītājs/
E-pasts: mi.ogre@inbox.lv
Tel.: 22148904

Mācītāji pieņem draudzes namā
Pirmdienās, ceturtdienās 14:00 – 16:00
Vai pēc vienošanās

DRAUDZES ADMINISTRĀCIJA

 

Bekija Ose

/kancelejas vadītāja/
kanceleja@simanadraudze.lv
Tel.: 64232224
Pieņem draudzes namā
Veides ielā 2
O. 09:00 – 13:00
Pr.,Tr.,Ct. 14:00 – 17:00

Ainars_pastva

Ainārs Pastva

/valdes priekšsēdētājs/
Tel.: 29469306
Atbild par finanšu un
administratīvajiem jautājumiem

DRAUDZES VALDE UN PADOME

Egils Juitinovičs

Draudzes priekšnieks,
valdes un padomes loceklis

Mob.: 29190568

Aiga Martinsone-Paidere

Padomes locekle

Mob.: 26409312

Elīna Gēringa

Padomes locekle

Mob.: 26412036

Mārtiņš Ķīvīte

Padomes loceklis

Mob.: 28804447

Laura Jursone

Padomes locekle

Mob.: 26703571

Andra Rūse

Mantzine, valdes locekle

Mob.: 28382881

Sandris Dubovs

Padomes loceklis

Mob.: 29648367

Linda Pētersone

Padomes locekle

Mob.: 20222326

   
Egīls Upe

Padomes loceklis

Mob.: 26556999

  Andra Vītola

Padomes locekle

Mob.: 26122367

 

  Valerijs Viļčinskis

Padomes loceklis

Mob.:29247246

 

  Maija Dukure

Padomes locekle

Mob.:28347602

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."