KOPIENA “CHEMIN NEUF” NET FOR GOT – AICINA UZ KINO VAKARU 24. JANVĀRĪ

Slavēts Jēzus Kristus! 

Esiet mīļi aicināti uz kopienas “Chemin Neuf”  LŪGŠANU, SLAVĒŠANAS vakaru un   Net For God filmu. 

Kopīgi pateiksimies, slavēsim un lūgsim Dievu 

24.janvārī , ceturtdien no pulksten 19.00

Sv. Sīmaņa draudzes namā (Valmierā, Strazdu ielā 2). 

Aivars un Anita

26528115

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."