Ladegasta ērģeles

Ladegasta ērģeles

Vēsture

pc142411

Tās ir trešās Sv.Sīmaņa baznīcas ērģeles. Jau 1688.gada inventārā minēts pozitīvs – nelielas pārvietojamās ērģeles, kas bija novietotas dziedātāju luktā. 1780.gadā baznīcā tika uzstādītas pazīstamās Dienvidvācijas pilsētas Halles ērģeļbūvētāju dzimtas pārstāvja Heinriha Andreasa Konciusa izgatavotās vēlā baroka ērģeles ar 32 reģistriem, 2 manuāliem un pedāli. Par tām liecina piemiņas plāksne Kaugurmuižas īpašniekam baronam Johanam Heinriham fon Mengdenam, kas ziedoja gandrīz pusi no tām nepieciešamajiem 1000 dālderiem. 1886.gadā augšējā luktā tika uzstādītas jaunas Veisenfelsas (Vācijā) ērģeļbūvētāja Fridriha Ladegasta izgatavotās ērģeles, kurām līdzekļus ziedoja Kokmuižas īpašnieks Teodors Šrēders, godinot sava tēva Johana Fridriha Šrēdera piemiņu. XIX gadsimta otrajā pusē Vidzemē tika uzstādītas četras F.Ladegasta ērģeles – Burtniekos, Cesvaicē, Matīšos un Valmierā. Līdz šai dienai meistara ērģeles ir saglabājušās Matīšos un Valmierā.

Par ērģelēm

Valmieras baznīcas ērģelēm ir 33 reģistri, 3 manuāli un pedālis. Ērģeļu neogotiskais prospekts ir raksturīgs kā romantiskā tipa ērģeļbūves paraugs. Visiem, kam interesē Valmieras baznīcas ērģeļu dispozīcija, uzbūve un skaņu paraugi, tos var aplūkot Latvijas ērģeļu katalogā – www.music.lv/lek/.

200x150-images-stories-pc142412

Mazās ērģeles

1997.gadā pēc draudzes pasūtījuma, Ugāles ērģeļbūves darbnīcā tika izgatavots pozitīvs ar 4 reģistriem. Darbu veica ērģeļbūvētājs Jānis Kalniņš. Tas ir novietotas baznīcā un tiek izmantotas koncertos un svētbrīžos.

autors un foto: Leons Āķeris

Leons ĀĶERIS200x150-images-stories-leons

Valmieras sv. Sīmaņa draudzes ērģelnieks no 1996.gada un vīru vokālā ansambļa vadītājs no 2000.gada.

1971.gadā absolvējis Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļu.

No 1989. līdz 1992.gadam mācījies LELB Konsistorijas ērģeļu klasē pie LarisasBULAVAS un Ata STEPIŅA.

Piedalījies koncertos Zviedrijā un Austrijā.

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."