Bībeles stundas otrdienās
Katru otrdienu draudzes namā, 18:30-19:30 notiks Bībeles stundas. Visi laipni aicināti!
Tiek izsludināta cenu aptauja
Ievietots 01.10.2018 Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze izsludina cenu aptauju “Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas zvanu un pulksteņa restaurācijai”. Ar cenu aptaujas nolikumu un tāmi var […]
SVECĪŠU VAKARU SVĒTBRĪŽI
Jūnija draudzes vēstis
Jūnija “Draudzes vēstis” elektronisko versiju varat lasīt šeit.
Svētā Sīmaņa baznīcas torņa rekonstrukcija
Ievietots 23.07.2018 Skatīties VTV sagatavoto sižetu: 
Svētā Sīmaņa baznīcā būtiski pārbūvēs torņa iekštelpas
Ievietots 22.05.2018 Svētā Sīmaņa draudze piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanā. Tā paredz, ka astoņas […]
KLĒTS ATVĒRTA NO 7.MAIJA P.O.C. 12:30- 17:30
Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze izsludina iepirkumu baznīcas torņa iekštelpu atjaunošanai.
Ievietots 02.02.2018 Iepirkums tiek izsludināts kā līguma piešķiršanas procedūra Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa iekštelpu atjaunošanai. Līguma piešķiršanas procedūras identifikācijas numurs:    ERAF/551SAM/2016/I/06. Iepirkums tiek […]
Kristīgais žēlsirdības centrs meklē brīvprātīgos darbam ar bērniem
Aicinām atbalstīt Kristīgās žēlsirdības centru ar ziedojumiem vai brīvprātīgo darbu
Mēs vēlamies Jūs aicināt ziedot: Sniedzot finansiālu vai materiālu atbalstu. Pārskaitot līdzekļus uz mūsu ziedojuma kontu – LV24UNLA0018000700295 vai atbalstot ar citiem materiāliem līdzekļiem, piemēram, […]
Pārdomām, ko mācītājs izlūdzas no savas draudzes, un ko draudze sagaida no sava mācītāja
Ko mācītājs izlūdzas no savas draudzes? Uzticību, ka es darīšu visu, kas manos spēkos Dievam un draudzei par godu. Aizlūgšanas, lai es nepadotos ne lepnumam […]
Māc. Edijs Kalekaurs: DIEVS – KALPO – JUMS
Katrs uzmanīgs Bībeles lasītājs zinās, ka Kristus nāca šajā pasaulē nodibināt Dieva valstību, kura iesākumā ir maza, līdzīga sīkam sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma […]
Rakstu vietas par došanu un dāsnumu
Moz. 15:10 Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna, kad tu viņam dod, jo tādēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā […]
Lasi Bībeli savā viedtālrunī
Tagad ir iespēja lasīt Bībeli arī savā telefonā.  Jauno Bībeles tulkojumu vari nopirkt un lejupielādēt no vietnesOlive Tree. Bet 1965. gada revidēto  Bībeles izdevumu var […]
"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."