Rekolekcijas Mazirbē 2018. gadā

Rekolekciju metode balstās Ignācija no Lojolas dotajos rekolekciju vadīšanas principos. Ignācijs ir izstrādājis rekolekcijas modeli, kuru viņš ir nosaucis par “Garīgajiem vingrinājumiem”.

‍“Garīgie vingrinājumi” ir rekolekciju veids, kuru laikā dalībnieks lasot Svētos Rakstus, pavadot laiku lūgšanā, piedaloties ikdienas dievkalpojumā un reizi dienā tiekoties ar savu vadītāju tiek vests cauri dažādām Svēto Rakstu tēmām, evaņģēlija notikumiem, lai spētu labāk aptvert, piedzīvot Dieva doto atklāsmi Svētajos Rakstos, attiecināt to uz sevi, savu dzīvi, attiecībām ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tādējādi labāk sagatavojoties savai ikdienas garīgajai cīņa. Ne velti Ignācijs šo modeli nosaucis par Garīgajiem Vingrinājumiem, lai norādītu, ka rekolekcijās vingrinās tai dzīvei, kuru mēs katrs dzīvojam ārpus rekolekcijām. 

2018. gadā mēs piedāvājam rekolekcijas:

  • no 15. līdz 18. februārim Individuāli vadītās garās nedēļas nogales rekolekcijas;
  • no 8. līdz 11. martam Individuāli vadītās garās nedēļas nogales rekolekcijas;
  • no 11. līdz 22. aprīlim Individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas;
  • no 10. līdz 13. maijam Individuāli vadītās garās nedēļas nogales rekolekcijas;
  • no 6. līdz 17. jūnijam Individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas;
  • no 2. oktobra līdz 6. novembrim Garīgie Vingrinājumi jeb tā sauktās “30 dienu” rekolekcijas;
  • no 29. novembra līdz 2. decembrim Individuāli vadītās garās nedēļas nogales rekolekcijas.


Rekolekcijām pieteikties LELB rekolekciju centrā Mazirbē
rakstot e-pastu uz mazirbe@rekolekcijas.lv 
vai zvanot uz tālruni 29 630 953
lūdzu ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums pieteikties savlaicīgi.

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."