Sadraudzība pēc Dievkalpojuma (ar groziņiem)

Esam uzsākuši jauku tradīciju – sadraudzība pēc Dievkalpojuma. Pirmās divas reizes jau aizvadītas un liels prieks, ka draudzes cilvēkiem ir iespēja parunāties pie kafijas vai tējas krūzes pēc Dievkalpojuma. Un kā liels pluss ir iespēja parunāties ar mācītājiem nepiespiestā gaisotnē.Vēlamies iedrošināt arī pārējos draudzes locekļus droši nākt uz telti, kas ir uzstādīta blakus baznīcai un ņemt dalību sadraudzībā.Lai sadraudzība izdotos, lūgums ņemt līdzi nelielus groziņus. Kafija un tēja tiks nodrošināta. Ja arī kādā reizē, nav iespēja atnest groziņu, tad par to nav jāsatraucas un tāpat laipni esat gaidīti sadraudzības teltī.

Aicināti arī tie, kas tikai vēl plāno pievienoties Valmieras Sv. Sīmaņa draudzei.

“Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” /Ap.d. 2:42/

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."