Tiek izsludināta cenu aptauja
Ievietots 01.10.2018
Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze izsludina cenu aptauju “Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas zvanu un pulksteņa restaurācijai”.

Ar cenu aptaujas nolikumu un tāmi var iepazītīes draudzes kancelejā no 9:00 – 17:00 katru darba dienu.

Cenu piedāvājuma iesūtīšanas termiņš 12.10.2018 pl. 15:00. 
"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."