Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze izsludina iepirkumu baznīcas torņa iekštelpu atjaunošanai.

Ievietots 02.02.2018

Iepirkums tiek izsludināts kā līguma piešķiršanas procedūra Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa iekštelpu atjaunošanai.
Līguma piešķiršanas procedūras identifikācijas numurs:    ERAF/551SAM/2016/I/06.

Iepirkums tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības    programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides   aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322.).

   Pielikumā iepirkuma nolikums un citi saistītie dokumenti:

Paziņojums par finansējuma saņēmēja līguma piešķiršanas procedūru

Nolikums Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torņa iekštelpu atjaunošana 

Darba kārtības noteikumi 

Tāme Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torņa iekštelpu atjaunošana  

 

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."